ApplicationTrustCollection.Find(ApplicationIdentity, ApplicationVersionMatch) Metoda

Definicja

Pobiera relacje zaufania aplikacji w kolekcji, które pasują do określonej tożsamości aplikacji.Gets the application trusts in the collection that match the specified application identity.

public:
 System::Security::Policy::ApplicationTrustCollection ^ Find(ApplicationIdentity ^ applicationIdentity, System::Security::Policy::ApplicationVersionMatch versionMatch);
[System.Security.SecurityCritical]
public System.Security.Policy.ApplicationTrustCollection Find (ApplicationIdentity applicationIdentity, System.Security.Policy.ApplicationVersionMatch versionMatch);
member this.Find : ApplicationIdentity * System.Security.Policy.ApplicationVersionMatch -> System.Security.Policy.ApplicationTrustCollection

Parametry

applicationIdentity
ApplicationIdentity

ApplicationIdentity Obiekt opisujący aplikację do znalezienia.An ApplicationIdentity object describing the application to find.

versionMatch
ApplicationVersionMatch

Jedna z ApplicationVersionMatch wartości.One of the ApplicationVersionMatch values.

Zwraca

Zawierający wszystkie zgodne ApplicationTrustobiekty. ApplicationTrustCollectionAn ApplicationTrustCollection containing all matching ApplicationTrust objects.

Atrybuty

Uwagi

Zaufanie aplikacji jest opcjonalnie wybierane przez dokładną zgodność wersji na podstawie wartości versionMatch parametru.The application trust is optionally selected by an exact version match, based on the value of the versionMatch parameter.

Dotyczy