ApplicationVersionMatch Wyliczenie

Definicja

Określa, jak dopasować wersje podczas lokalizowania relacji zaufania aplikacji w kolekcji.Specifies how to match versions when locating application trusts in a collection.

public enum class ApplicationVersionMatch
public enum ApplicationVersionMatch
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum ApplicationVersionMatch
type ApplicationVersionMatch = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ApplicationVersionMatch = 
Public Enum ApplicationVersionMatch
Dziedziczenie
ApplicationVersionMatch
Atrybuty

Pola

MatchAllVersions 1

Dopasowuje wszystkie wersje.Match on all versions.

MatchExactVersion 0

Dopasowanie do dokładnej wersji.Match on the exact version.

Uwagi

RemoveMetody i Find ApplicationTrustCollection mogą działać we wszystkich wersjach aplikacji lub w dokładnej wersji.The Remove and Find methods of an ApplicationTrustCollection can act either on all versions of an application or on the exact version. ApplicationVersionMatchWyliczenie umożliwia obiektowi wywołującemu określenie żądanego zachowania.The ApplicationVersionMatch enumeration allows the caller to specify the desired behavior.

Dotyczy