SerializableAttribute Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SerializableAttribute klasy.Initializes a new instance of the SerializableAttribute class.

public:
 SerializableAttribute();
public SerializableAttribute ();
Public Sub New ()

Dotyczy