WorkflowServiceHost.SupportedVersions Właściwość

Definicja

Pobiera listę wersji przepływów pracy, które są obsługiwane przez tego hosta usługi przepływu pracy.Gets a list of workflow versions that are supported by this workflow service host.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<System::ServiceModel::Activities::WorkflowService ^> ^ SupportedVersions { System::Collections::Generic::ICollection<System::ServiceModel::Activities::WorkflowService ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<System.ServiceModel.Activities.WorkflowService> SupportedVersions { get; }
member this.SupportedVersions : System.Collections.Generic.ICollection<System.ServiceModel.Activities.WorkflowService>
Public ReadOnly Property SupportedVersions As ICollection(Of WorkflowService)

Wartość właściwości

ICollection<WorkflowService>

Lista wersji przepływów pracy obsługiwanych przez tego hosta usługi przepływu pracy.A list of workflow versions that are supported by this workflow service host.

Dotyczy