BindingElement Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BindingElement.Initializes a new instance of the BindingElement class.

Przeciążenia

BindingElement()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BindingElement.Initializes a new instance of the BindingElement class.

BindingElement(BindingElement)

Inicjuje nowe wystąpienie BindingElement klasy z określonego powiązania elementu.Initializes a new instance of the BindingElement class from a specified binding element.

BindingElement()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BindingElement.Initializes a new instance of the BindingElement class.

protected:
 BindingElement();
protected BindingElement ();
Protected Sub New ()

Dotyczy

BindingElement(BindingElement)

Inicjuje nowe wystąpienie BindingElement klasy z określonego powiązania elementu.Initializes a new instance of the BindingElement class from a specified binding element.

protected:
 BindingElement(System::ServiceModel::Channels::BindingElement ^ elementToBeCloned);
protected BindingElement (System.ServiceModel.Channels.BindingElement elementToBeCloned);
new System.ServiceModel.Channels.BindingElement : System.ServiceModel.Channels.BindingElement -> System.ServiceModel.Channels.BindingElement
Protected Sub New (elementToBeCloned As BindingElement)

Parametry

elementToBeCloned
BindingElement

BindingElementDo klonowania.The BindingElement to be cloned.

Dotyczy