DeliveryRequirementsAttribute Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeliveryRequirementsAttribute.Initializes a new instance of the DeliveryRequirementsAttribute class.

public:
 DeliveryRequirementsAttribute();
public DeliveryRequirementsAttribute ();
Public Sub New ()

Uwagi

Wartości domyślne to:The defaults are:

Dotyczy