MetadataReference.IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader) Metoda

Definicja

Odczytuje przy użyciu dostarczonego obiektu czytnika.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml(System::Xml::XmlReader ^ reader) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::ReadXml;
void IXmlSerializable.ReadXml (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
Sub ReadXml (reader As XmlReader) Implements IXmlSerializable.ReadXml

Parametry

reader
XmlReader

Element XmlReader używany do odczytywania za pomocą .

Implementuje

Dotyczy