MetadataReference.IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter) Metoda

Definicja

Zapisuje strumień XML z określonym obiektem zapisujący.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml(System::Xml::XmlWriter ^ writer) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::WriteXml;
void IXmlSerializable.WriteXml (System.Xml.XmlWriter writer);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
Sub WriteXml (writer As XmlWriter) Implements IXmlSerializable.WriteXml

Parametry

writer
XmlWriter

Element XmlWriter używany do pisania za pomocą .

Implementuje

Dotyczy