PolicyConversionContext(ServiceEndpoint) Konstruktor

Definicja

Inicjuje PolicyConversionContext nowe wystąpienie klasy przy użyciu określonego punktu końcowego.

protected:
 PolicyConversionContext(System::ServiceModel::Description::ServiceEndpoint ^ endpoint);
protected PolicyConversionContext (System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint endpoint);
new System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext : System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint -> System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext
Protected Sub New (endpoint As ServiceEndpoint)

Parametry

endpoint
ServiceEndpoint

Element ServiceEndpoint dla kontekstu zasad.

Dotyczy