ServiceController.Close Metoda

Definicja

Rozłącza to ServiceController wystąpienie od usługi i zwalnia wszystkie zasoby przypisane do wystąpienia.Disconnects this ServiceController instance from the service and frees all the resources that the instance allocated.

public:
 void Close();
public void Close ();
member this.Close : unit -> unit
Public Sub Close ()

Uwagi

Close Zwalnia wszystkie uchwyty skojarzone z ServiceController wystąpieniem.Close releases all the handles associated with the ServiceController instance.

Dotyczy