ServiceController.Pause Metoda

Definicja

Zawiesza operację usługi.

public:
 void Pause();
public void Pause ();
member this.Pause : unit -> unit
Public Sub Pause ()

Wyjątki

Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do interfejsu API systemu.

Nie można odnaleźć usługi.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano użycie Pause metody do wstrzymania usługi. Ten przykład jest częścią większego przykładu udostępnionego ServiceController dla klasy.

sc.Pause();
while (sc.Status != ServiceControllerStatus.Paused)
{
    Thread.Sleep(1000);
    sc.Refresh();
}
Console.WriteLine("Status = " + sc.Status);
sc.Pause()
While sc.Status <> ServiceControllerStatus.Paused
    Thread.Sleep(1000)
    sc.Refresh()
End While
Console.WriteLine("Status = " + sc.Status.ToString())

Uwagi

Nie można wywołać Continue usługi do momentu, gdy stan kontrolera usługi to Paused.

Dotyczy

Zobacz też