Span<T>.Clear Metoda

Definicja

Czyści zawartość tego obiektu Span<T>.Clears the contents of this Span<T> object.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uwagi

Metoda Clear ustawia elementy w obiekcie Span<T> na wartości domyślne.The Clear method sets the items in the Span<T> object to their default values. Nie usuwa elementów z Span<T>.It does not remove items from the Span<T>.

Dotyczy