DecoderFallbackBuffer.GetNextChar Metoda

Definicja

Po zastąpieniu w klasie pochodnej pobiera następny znak w buforze rezerwowym.

public:
 abstract char GetNextChar();
public abstract char GetNextChar ();
abstract member GetNextChar : unit -> char
Public MustOverride Function GetNextChar () As Char

Zwraca

Char

Następny znak w buforze rezerwowym.

Uwagi

Operacja dekodowania wywołuje metodę, Fallback jeśli operacja napotka nieznaną sekwencję bajtów w danych wejściowych. Fallback Jeśli metoda zwróci truemetodę , istnieje ciąg zastępczy, który można wstawić w danych wyjściowych zamiast dekodowania nieznanych danych wejściowych. Operacja dekodowania wywołuje metodę GetNextChar wielokrotnie i uzyskuje ciąg zastępczy jeden znak naraz. Gdy wszystkie znaki w buforze rezerwowym zostały zwrócone do dekodera, metoda powinna zwrócić U+0000.

W przypadku procedury obsługi GetNextChar rezerwowej wyjątku metoda powinna zwrócić U+0000.

Dotyczy