JsonNamingPolicy Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy JsonNamingPolicy.Initializes a new instance of JsonNamingPolicy.

protected:
 JsonNamingPolicy();
protected JsonNamingPolicy ();
Protected Sub New ()

Dotyczy