Rune.GetUnicodeCategory(Rune) Metoda

Definicja

Pobiera kategorię Unicode skojarzoną z określonym Rune.Gets the Unicode category associated with the specified rune.

public:
 static System::Globalization::UnicodeCategory GetUnicodeCategory(System::Text::Rune value);
public static System.Globalization.UnicodeCategory GetUnicodeCategory (System.Text.Rune value);
static member GetUnicodeCategory : System.Text.Rune -> System.Globalization.UnicodeCategory
Public Shared Function GetUnicodeCategory (value As Rune) As UnicodeCategory

Parametry

value
Rune

Rune, dla którego ma zostać uzyskana kategoria Unicode.The rune for which to get the Unicode category.

Zwraca

UnicodeCategory

Kategoria Unicode skojarzona z value .The Unicode category associated with value.

Uwagi

Ta metoda ma zachowanie równoważne CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory .This method has behavior equivalent to CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą dokumentacją.Refer to that documentation for more information.

Dotyczy