Parallel.ForEach Parallel.ForEach Parallel.ForEach Parallel.ForEach Method

Definicja

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji, w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation in which iterations may run in parallel.

Przeciążenia

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację, podając wątków lokalnych danych i indeksów 64-bitowych w IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data and 64-bit indexes on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na Partitioner w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on a Partitioner in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji z indeksami 64-bitowych, jak i z danymi lokalnymi wątku na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli i można monitorować stan pętli i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with 64-bit indexes and with thread-local data on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel , loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na IEnumerable w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na IEnumerable w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on an IEnumerable in which iterations may run in parallel and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na Partitioner w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on a Partitioner in which iterations may run in parallel and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i można skonfigurować opcje pętli.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel and loop options can be configured.

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i można skonfigurować opcje pętli.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel and loop options can be configured.

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel.

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację, używając 64-bitowych indeksów w IEnumerable w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with 64-bit indexes on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel.

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja OrderablePartitioner<TSource> w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację, używając 64-bitowych indeksów w IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with 64-bit indexes on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : seq<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z następującymi parametrami: bieżący element ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do zerwać pętlę przedwcześnie i niektóre stan lokalnego, który może być współużytkowany przez iteracje, które są wykonywane na tym samym wątku.It is provided with the following parameters: the current element, a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely, and some local state that may be shared amongst iterations that execute on the same thread.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany raz na wątek do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per thread to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację, podając wątków lokalnych danych i indeksów 64-bitowych w IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data and 64-bit indexes on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : seq<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Znajduje się z następującymi parametrami: bieżący element ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do przedwcześnie zerwać pętlę, indeks bieżącego elementu (Int64), a niektóre stan lokalnego, który może być współużytkowany przez iteracje, które są wykonywane w tym samym wątku.It is provided with the following parameters: the current element, a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely, the current element's index (Int64), and some local state that may be shared amongst iterations that execute on the same thread.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany raz na wątek do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per thread to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na Partitioner w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on a Partitioner in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::Partitioner<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Concurrent.Partitioner<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.Partitioner<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource>

Partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The partitioner that contains the original data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source Partitioner zwraca false lub zwraca partycjonera null partycji.The SupportsDynamicPartitions property in the sourcePartitioner returns false or the partitioner returns null partitions.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy z małych jednostek pętli, które mogą skorzystać z partycjonowania statycznego zakresu.This overload is provided for scenarios with small loop bodies that might benefit from static range partitioning. Partycjonery musi obsługiwać partycji dynamicznych.Partitioners must support dynamic partitions. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany po poszczególnych zadań do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per task to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji z indeksami 64-bitowych, jak i z danymi lokalnymi wątku na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli i można monitorować stan pętli i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with 64-bit indexes and with thread-local data on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel , loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::OrderablePartitioner<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource>

Prędkości partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The orderable partitioner that contains the original data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Lub localFinally argument jest null.The localInit or localFinally argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source Partitioner zwraca false lub zwraca partycjonera null partycji.The SupportsDynamicPartitions property in the sourcePartitioner returns false or the partitioner returns null partitions.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec, ostatni wywołania treści w każdym wątku zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each thread returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany po poszczególnych zadań do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per task to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na IEnumerable w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : seq<'Source> * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource, TLocal) (source As IEnumerable(Of TSource), localInit As Func(Of TLocal), body As Func(Of TSource, ParallelLoopState, TLocal, TLocal), localFinally As Action(Of TLocal)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ForEach metoda ze stanem lokalnego:The following example shows how to use a ForEach method with local state:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

class ForEachWithThreadLocal
{
  // Demonstrated features:
  // 		Parallel.ForEach()
  //		Thread-local state
  // Expected results:
  //   This example sums up the elements of an int[] in parallel.
  //   Each thread maintains a local sum. When a thread is initialized, that local sum is set to 0.
  //   On every iteration the current element is added to the local sum.
  //   When a thread is done, it safely adds its local sum to the global sum.
  //   After the loop is complete, the global sum is printed out.
  // Documentation:
  //		http://msdn.microsoft.com/library/dd990270(VS.100).aspx
  static void Main()
  {
    // The sum of these elements is 40.
    int[] input = { 4, 1, 6, 2, 9, 5, 10, 3 };
    int sum = 0;

    try
    {
      Parallel.ForEach(
          input,					    // source collection
          () => 0,					    // thread local initializer
          (n, loopState, localSum) =>		// body
          {
            localSum += n;
            Console.WriteLine("Thread={0}, n={1}, localSum={2}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId, n, localSum);
            return localSum;
          },
          (localSum) => Interlocked.Add(ref sum, localSum)					// thread local aggregator
        );

      Console.WriteLine("\nSum={0}", sum);
    }
    // No exception is expected in this example, but if one is still thrown from a task,
    // it will be wrapped in AggregateException and propagated to the main thread.
    catch (AggregateException e)
    {
      Console.WriteLine("Parallel.ForEach has thrown an exception. THIS WAS NOT EXPECTED.\n{0}", e);
    }
  }

}
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks
Module ForEachDemo

  ' Demonstrated features:
  '  Parallel.ForEach()
  '  Thread-local state
  ' Expected results:
  '  This example sums up the elements of an int[] in parallel.
  '  Each thread maintains a local sum. When a thread is initialized, that local sum is set to 0.
  '  On every iteration the current element is added to the local sum.
  '  When a thread is done, it safely adds its local sum to the global sum.
  '  After the loop is complete, the global sum is printed out.
  ' Documentation:
  '  http://msdn.microsoft.com/library/dd990270(VS.100).aspx
  Private Sub ForEachDemo()
    ' The sum of these elements is 40.
    Dim input As Integer() = {4, 1, 6, 2, 9, 5, _
    10, 3}
    Dim sum As Integer = 0

    Try
      ' source collection
      Parallel.ForEach(input,
               Function()
                 ' thread local initializer
                 Return 0
               End Function,
               Function(n, loopState, localSum)
                 ' body
                 localSum += n
                 Console.WriteLine("Thread={0}, n={1}, localSum={2}", Thread.CurrentThread.ManagedThreadId, n, localSum)
                 Return localSum
               End Function,
               Sub(localSum)
                 ' thread local aggregator
                 Interlocked.Add(sum, localSum)
               End Sub)

      Console.WriteLine(vbLf & "Sum={0}", sum)
    Catch e As AggregateException
      ' No exception is expected in this example, but if one is still thrown from a task,
      ' it will be wrapped in AggregateException and propagated to the main thread.
      Console.WriteLine("Parallel.ForEach has thrown an exception. THIS WAS NOT EXPECTED." & vbLf & "{0}", e)
    End Try
  End Sub


End Module

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z następującymi parametrami: bieżący element ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do zerwać pętlę przedwcześnie i niektóre stan lokalnego, który może być współużytkowany przez iteracje, które są wykonywane na tym samym wątku.It is provided with the following parameters: the current element, a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely, and some local state that may be shared amongst iterations that execute on the same thread.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany raz na wątek do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per thread to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na IEnumerable w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on an IEnumerable in which iterations may run in parallel and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : seq<'Source> * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource, TLocal) (source As IEnumerable(Of TSource), localInit As Func(Of TLocal), body As Func(Of TSource, ParallelLoopState, Long, TLocal, TLocal), localFinally As Action(Of TLocal)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Znajduje się z następującymi parametrami: bieżący element ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do przedwcześnie zerwać pętlę, indeks bieżącego elementu (Int64), a niektóre stan lokalnego, który może być współużytkowany przez iteracje, które są wykonywane w tym samym wątku.It is provided with the following parameters: the current element, a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely, the current element's index (Int64), and some local state that may be shared amongst iterations that execute on the same thread.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany po poszczególnych zadań do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per task to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na Partitioner w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on a Partitioner in which iterations may run in parallel and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::Partitioner<TSource> ^ source, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Concurrent.Partitioner<TSource> source, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.Partitioner<'Source> * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource, TLocal) (source As Partitioner(Of TSource), localInit As Func(Of TLocal), body As Func(Of TSource, ParallelLoopState, TLocal, TLocal), localFinally As Action(Of TLocal)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource>

Partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The partitioner that contains the original data source.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source Partitioner zwraca false lub zwraca partycjonera null partycji.The SupportsDynamicPartitions property in the sourcePartitioner returns false or the partitioner returns null partitions.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego wątku, który uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each thread that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany po poszczególnych zadań do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per task to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>) ForEach<TSource,TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacja z danymi lokalnymi wątku na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with thread-local data on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource, typename TLocal>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::OrderablePartitioner<TSource> ^ source, Func<TLocal> ^ localInit, Func<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long, TLocal, TLocal> ^ body, Action<TLocal> ^ localFinally);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource,TLocal> (System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<TSource> source, Func<TLocal> localInit, Func<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long,TLocal,TLocal> body, Action<TLocal> localFinally);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<'Source> * Func<'Local> * Func<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64, 'Local, 'Local> * Action<'Local> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource, TLocal) (source As OrderablePartitioner(Of TSource), localInit As Func(Of TLocal), body As Func(Of TSource, ParallelLoopState, Long, TLocal, TLocal), localFinally As Action(Of TLocal)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

TLocal

Typ danych lokalnej wątku.The type of the thread-local data.

Parametry

source
OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource>

Prędkości partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The orderable partitioner that contains the original data source.

localInit
Func<TLocal>

Delegat funkcji, która zwraca stan początkowy danych lokalnych dla każdego zadania.The function delegate that returns the initial state of the local data for each task.

body
Func<TSource,ParallelLoopState,Int64,TLocal,TLocal>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

localFinally
Action<TLocal>

Delegat, który wykonuje końcowe akcję dla lokalnych stan każdego zadania.The delegate that performs a final action on the local state of each task.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

—lub—-or- localInit Argument jest null.The localInit argument is null.

—lub—-or- localFinally Argument jest null.The localFinally argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source Partitioner zwraca false lub zwraca partycjonera null partycji.The SupportsDynamicPartitions property in the sourcePartitioner returns false or the partitioner returns null partitions.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

localInit Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego zadania, które uczestniczy w wykonywanie pętli i zwraca początkowy stan lokalnego dla każdego z tych zadań.The localInit delegate is invoked once for each task that participates in the loop's execution and returns the initial local state for each of those tasks. Te stany początkowej są przekazywane do pierwszego body wywołań dla każdego zadania.These initial states are passed to the first body invocations on each task. Każdego wywołania w treści kolejnych zwraca wartość stanu prawdopodobnie modyfikacji, który jest przekazywany do następnego wywołania treści.Then, every subsequent body invocation returns a possibly modified state value that is passed to the next body invocation. Na koniec ostatniego wywołania treści na każde zadanie podrzędne zwraca wartość stanu, który jest przekazywany do localFinally delegować.Finally, the last body invocation on each task returns a state value that is passed to the localFinally delegate. localFinally Obiekt delegowany jest wywoływany po poszczególnych zadań do wykonania akcji końcowego na stan lokalnego dla każdego zadania.The localFinally delegate is invoked once per task to perform a final action on each task's local state. Ten delegat może być wywoływany współbieżnie na wiele zadań; w związku z tym należy zsynchronizować dostępu do żadnych zmiennych udostępnionych.This delegate might be invoked concurrently on multiple tasks; therefore, you must synchronize access to any shared variables.

Parallel.ForEach Metoda może używać większej liczby zadań niż wątki, w okresie istnienia działania jako istniejące zadania i są zastępowane przez nowe zadania.The Parallel.ForEach method may use more tasks than threads over the lifetime of its execution, as existing tasks complete and are replaced by new tasks. Dzięki temu bazowego TaskScheduler obiektu szansę, aby dodać, zmienić lub usunąć wątki, które usługa pętli.This gives the underlying TaskScheduler object the chance to add, change, or remove threads that service the loop.

Zobacz też

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i można skonfigurować opcje pętli.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel and loop options can be configured.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Action<TSource> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Action<TSource> body);
static member ForEach : seq<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action<'Source> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

body
Action<TSource>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z bieżącego elementu jako parametr.It is provided with the current element as a parameter.

Zobacz też

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> body);
static member ForEach : seq<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

body
Action<TSource,ParallelLoopState>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z następującymi parametrami: bieżącego elementu i ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do zerwać pętlę przedwcześnie.It is provided with the following parameters: the current element, and a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely.

Zobacz też

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> body);
static member ForEach : seq<'Source> * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), body As Action(Of TSource, ParallelLoopState)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

body
Action<TSource,ParallelLoopState>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z następującymi parametrami: bieżącego elementu i ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do zerwać pętlę przedwcześnie.It is provided with the following parameters: the current element, and a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely.

Zobacz też

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i można skonfigurować opcje pętli.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel and loop options can be configured.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::Partitioner<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Action<TSource> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Concurrent.Partitioner<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Action<TSource> body);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.Partitioner<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action<'Source> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

Parametry

source
Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource>

Partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The partitioner that contains the original data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

body
Action<TSource>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source zwraca partycjonera false.The SupportsDynamicPartitions property in the source partitioner returns false.

—lub—-or- Wyjątek, który jest generowany, gdy wszystkie metody w source partycjonera zwracany null.The exception that is thrown when any methods in the source partitioner return null.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. Parallel.ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The Parallel.ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

Zobacz też

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::Partitioner<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Concurrent.Partitioner<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> body);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.Partitioner<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

Parametry

source
Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource>

Partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The partitioner that contains the original data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

body
Action<TSource,ParallelLoopState>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source zwraca partycjonera false.The SupportsDynamicPartitions property in the source partitioner returns false.

—lub—-or- Wyjątek, który jest generowany, gdy wszystkie metody w source partycjonera zwracany null.The exception that is thrown when any methods in the source partitioner return null.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. Parallel.ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The Parallel.ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

Zobacz też

ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::OrderablePartitioner<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long> body);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

Parametry

source
OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource>

Prędkości partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The orderable partitioner that contains the original data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

body
Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source zwraca prędkości partycjonera false.The SupportsDynamicPartitions property in the source orderable partitioner returns false.

—lub—-or- KeysNormalized Właściwość source zwraca prędkości partycjonera false.The KeysNormalized property in the source orderable partitioner returns false.

—lub—-or- Wyjątek, który jest generowany, gdy wszystkie metody w source prędkości partycjonera zwracany null.The exception that is thrown when any methods in the source orderable partitioner return null.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. Parallel.ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The Parallel.ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

Zobacz też

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on an IEnumerable in which iterations may run in parallel.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Action<TSource> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Action<TSource> body);
static member ForEach : seq<'Source> * Action<'Source> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), body As Action(Of TSource)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

body
Action<TSource>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) metodę, aby określić liczbę samogłosek i znaki inne niż odstępu w pliku tekstowym.The following example uses the ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>) method to count the number of vowels and non-white-space characters in a text file. W tym przypadku ParallelLoopResult wartości zwracanej przez metodę jest ignorowana.In this case, the ParallelLoopResult value returned by the method is ignored. Należy zauważyć, że ponieważ operacje można uruchomić równolegle, upewnij się, że zmienne liczników przyrostu o wartości jest operacją niepodzielną i że wiele wątków nie należy próbować uzyskać dostęp do zmiennych licznik jednocześnie.Note that, because operations can run in parallel, you must ensure that incrementing the counter variables is an atomic operation, and that multiple threads do not attempt to access the counter variables simultaneously. W tym celu w przykładzie użyto lock — instrukcja (w języku C#) i SyncLock — instrukcja (w języku Visual Basic).For this purpose, the example uses the lock statement (in C#) and the SyncLock statement (in Visual Basic).

using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Task<String> task = ReadCharacters(@".\CallOfTheWild.txt");
   String text = task.Result;
   
   int nVowels = 0;
   int nNonWhiteSpace = 0;
   Object obj = new Object();

   ParallelLoopResult result = Parallel.ForEach(text, 
                          (ch) => {
                           Char uCh = Char.ToUpper(ch);
                           if ("AEIOUY".IndexOf(uCh) >= 0) {
                             lock (obj) {
                              nVowels++;
                             }
                           }
                           if (! Char.IsWhiteSpace(uCh)) {
                             lock (obj) {
                              nNonWhiteSpace++;
                             }  
                           }
                          } );
   Console.WriteLine("Total characters:   {0,10:N0}", text.Length);
   Console.WriteLine("Total vowels:     {0,10:N0}", nVowels);
   Console.WriteLine("Total non-white-space: {0,10:N0}", nNonWhiteSpace);
  }

  private static async Task<String> ReadCharacters(String fn)
  {
   String text;
   using (StreamReader sr = new StreamReader(fn)) {
     text = await sr.ReadToEndAsync();
   }
   return text;
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Total characters:     198,548
//    Total vowels:       58,421
//    Total non-white-space:   159,461
Imports System.IO
Imports System.Threading.Tasks

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim task As Task(Of String) = ReadCharacters(".\CallOfTheWild.txt")
   Dim text As String = task.Result
   
   Dim nVowels As Integer = 0
   Dim nNonWhiteSpace As Integer = 0
   Dim obj As New Object()

   Dim result As ParallelLoopResult = Parallel.ForEach(text, 
                             Sub(ch)
                               Dim uCh As Char = Char.ToUpper(ch)
                               If "AEIOUY".IndexOf(uCh) >= 0 Then
                                SyncLock obj
                                  nVowels += 1
                                End SyncLock
                               End If
                               If Not Char.IsWhiteSpace(uCh) Then
                                SyncLock obj
                                  nNonWhiteSpace += 1
                                End SyncLock  
                               End If
                             End Sub)
   Console.WriteLine("Total characters:   {0,10:N0}", text.Length)
   Console.WriteLine("Total vowels:     {0,10:N0}", nVowels)
   Console.WriteLine("Total non-white space: {0,10:N0}", nNonWhiteSpace)
  End Sub
  
  Private Async Function ReadCharacters(fn As String) As Task(Of String)
   Dim text As String
   Using sr As New StreamReader(fn)
     text = Await sr.ReadToEndAsync()
   End Using
   Return text
  End Function
End Module
' The output from the example resembles the following:
'    Total characters:     198,548
'    Total vowels:       58,421
'    Total non-white space:   159,461

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z bieżącego elementu jako parametr.It is provided with the current element as a parameter.

Zobacz też

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację, używając 64-bitowych indeksów w IEnumerable w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with 64-bit indexes on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long> body);
static member ForEach : seq<'Source> * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), body As Action(Of TSource, ParallelLoopState, Long)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

body
Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z następującymi parametrami: bieżący element ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do zerwać pętlę przedwcześnie i indeks bieżącego elementu (Int64).It is provided with the following parameters: the current element, a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely, and the current element's index (Int64).

Zobacz też

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::Partitioner<TSource> ^ source, Action<TSource> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Concurrent.Partitioner<TSource> source, Action<TSource> body);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.Partitioner<'Source> * Action<'Source> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource) (source As Partitioner(Of TSource), body As Action(Of TSource)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

Parametry

source
Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource>

Partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The partitioner that contains the original data source.

body
Action<TSource>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source zwraca partycjonera false.The SupportsDynamicPartitions property in the source partitioner returns false.

—lub—-or- Wyjątek, który jest generowany, gdy wszystkie metody w source partycjonera zwracany null.The exception that is thrown when any methods in the source partitioner return null.

—lub—-or- GetPartitions(Int32) Method in Class metoda source partycjonera nie zwraca poprawną liczbę partycji.The GetPartitions(Int32) method in the source partitioner does not return the correct number of partitions.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak Implementowanie partycjonera zakresu do użytku z programem Parallel.ForEach:The following example shows how to implement a range partitioner for use with Parallel.ForEach:

using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

class RangePartitionerDemo 
{
    static void Main()
    {
      Stopwatch sw = null;

      long sum = 0;
      long SUMTOP = 10000000;

      // Try sequential for
      sw = Stopwatch.StartNew();
      for (long i = 0; i < SUMTOP; i++) sum += i;
      sw.Stop();
      Console.WriteLine("sequential for result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds);

      // Try parallel for -- this is slow!
      //sum = 0;
      //sw = Stopwatch.StartNew();
      //Parallel.For(0L, SUMTOP, (item) => Interlocked.Add(ref sum, item));
      //sw.Stop();
      //Console.WriteLine("parallel for result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds);

      // Try parallel for with locals
      sum = 0;
      sw = Stopwatch.StartNew();
      Parallel.For(0L, SUMTOP, () => 0L, (item, state, prevLocal) => prevLocal + item, local => Interlocked.Add(ref sum, local));
      sw.Stop();
      Console.WriteLine("parallel for w/locals result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds);

      // Try range partitioner
      sum = 0;
      sw = Stopwatch.StartNew();
      Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0L, SUMTOP), (range) =>
      {
        long local = 0;
        for (long i = range.Item1; i < range.Item2; i++) local += i;
        Interlocked.Add(ref sum, local);
      });
      sw.Stop();
      Console.WriteLine("range partitioner result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds);
    }
}
Imports System.Collections.Concurrent
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks
Module RangePartitionerDemo

  Sub Main()
    Dim sw As Stopwatch = Nothing

    Dim sum As Long = 0
    Dim SUMTOP As Long = 10000000

    ' Try sequential for
    sw = Stopwatch.StartNew()
    For i As Long = 0 To SUMTOP - 1
      sum += i
    Next
    sw.Stop()
    Console.WriteLine("sequential for result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds)

    ' Try parallel for with locals
    sum = 0
    sw = Stopwatch.StartNew()
    Parallel.For(0L, SUMTOP, Function() 0L, Function(item, state, prevLocal) prevLocal + item, Function(local) Interlocked.Add(sum, local))
    sw.Stop()
    Console.WriteLine("parallel for w/locals result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds)

    ' Try range partitioner
    sum = 0
    sw = Stopwatch.StartNew()
    Parallel.ForEach(Partitioner.Create(0L, SUMTOP),
             Sub(range)
               Dim local As Long = 0
               For i As Long = range.Item1 To range.Item2 - 1
                 local += i
               Next
               Interlocked.Add(sum, local)
             End Sub)
    sw.Stop()
    Console.WriteLine("range partitioner result = {0}, time = {1} ms", sum, sw.ElapsedMilliseconds)
  End Sub

End Module

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. Parallel.ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The Parallel.ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

Zobacz też

ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>) ForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja Partitioner w której iteracje mogą być wykonywane równolegle, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a Partitioner in which iterations may run in parallel, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::Partitioner<TSource> ^ source, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Concurrent.Partitioner<TSource> source, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> body);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.Partitioner<'Source> * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource) (source As Partitioner(Of TSource), body As Action(Of TSource, ParallelLoopState)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

Parametry

source
Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource> Partitioner<TSource>

Partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The partitioner that contains the original data source.

body
Action<TSource,ParallelLoopState>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source zwraca partycjonera false.The SupportsDynamicPartitions property in the source partitioner returns false.

—lub—-or- Metoda w source zwraca partycjonera null.A method in the source partitioner returns null.

—lub—-or- GetPartitions(Int32) Method in Class metoda source partycjonera nie zwraca poprawną liczbę partycji.The GetPartitions(Int32) method in the source partitioner does not return the correct number of partitions.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. Parallel.ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The Parallel.ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

Zobacz też

ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) Operacja OrderablePartitioner<TSource> w którym iteracje mogą być wykonywane równolegle i stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation on a OrderablePartitioner<TSource> in which iterations may run in parallel and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Concurrent::OrderablePartitioner<TSource> ^ source, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<TSource> source, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long> body);
static member ForEach : System.Collections.Concurrent.OrderablePartitioner<'Source> * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult
Public Shared Function ForEach(Of TSource) (source As OrderablePartitioner(Of TSource), body As Action(Of TSource, ParallelLoopState, Long)) As ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ elementów w source.The type of the elements in source.

Parametry

source
OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource> OrderablePartitioner<TSource>

Prędkości partycjonera, który zawiera oryginalnego źródła danych.The orderable partitioner that contains the original data source.

body
Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

SupportsDynamicPartitions Właściwość source zwraca prędkości partycjonera false.The SupportsDynamicPartitions property in the source orderable partitioner returns false.

—lub—-or- KeysNormalized Zwraca wartość właściwości w partycjonera prędkości źródła false.The KeysNormalized property in the source orderable partitioner returns false.

—lub—-or- Zwróć wszystkie metody w partycjonera prędkości źródła null.Any methods in the source orderable partitioner return null.

Uwagi

To przeciążenie jest udostępniana dla scenariuszy, w której chcesz przesłonić domyślny schemat partycji.This overload is provided for scenarios where you want to override the default partitioning scheme. Na przykład małych jednostek pętli mogą skorzystać z partycjonowania zakresu.For example, small loop bodies might benefit from partitioning the range. Parallel.ForEach Metoda oczekuje niestandardowe partycjonery umożliwiają dynamiczne partycjonowanie.The Parallel.ForEach method expects custom partitioners to support dynamic partitioning. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz niestandardowe Partycjonery dla PLINQ i TPL i jak: Implementowanie partycji dynamicznych.For more information, see Custom Partitioners for PLINQ and TPL and How to: Implement Dynamic Partitions.

Zobacz też

ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>) ForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację, używając 64-bitowych indeksów w IEnumerable w iteracji, które mogą być wykonywane równolegle, można skonfigurować opcje pętli, a stan pętli dało się monitorować i manipulować.Executes a foreach (For Each in Visual Basic) operation with 64-bit indexes on an IEnumerable in which iterations may run in parallel, loop options can be configured, and the state of the loop can be monitored and manipulated.

public:
generic <typename TSource>
 static System::Threading::Tasks::ParallelLoopResult ForEach(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, System::Threading::Tasks::ParallelOptions ^ parallelOptions, Action<TSource, System::Threading::Tasks::ParallelLoopState ^, long> ^ body);
public static System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult ForEach<TSource> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, System.Threading.Tasks.ParallelOptions parallelOptions, Action<TSource,System.Threading.Tasks.ParallelLoopState,long> body);
static member ForEach : seq<'Source> * System.Threading.Tasks.ParallelOptions * Action<'Source, System.Threading.Tasks.ParallelLoopState, int64> -> System.Threading.Tasks.ParallelLoopResult

Parametry typu

TSource

Typ danych w źródle.The type of the data in the source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Źródło danych wyliczalny.An enumerable data source.

parallelOptions
ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions ParallelOptions

Obiekt, który służy do konfigurowania zachowania tej operacji.An object that configures the behavior of this operation.

body
Action<TSource,ParallelLoopState,Int64>

Delegat, który jest wywoływana jeden raz na iterację.The delegate that is invoked once per iteration.

Zwraca

Struktura, która zawiera informacje o część pętli ukończone.A structure that contains information about which portion of the loop completed.

Wyjątki

CancellationToken w parallelOptions argument zostanie anulowane.The CancellationToken in the parallelOptions argument is canceled

source Argument jest null.The source argument is null.

—lub—-or- parallelOptions Argument jest null.The parallelOptions argument is null.

—lub—-or- body Argument jest null.The body argument is null.

Wyjątek, który zawiera wszystkie poszczególne wyjątki generowane we wszystkich wątkach.The exception that contains all the individual exceptions thrown on all threads.

CancellationTokenSource Skojarzone z CancellationToken w parallelOptions został usunięty.The CancellationTokenSource associated with the CancellationToken in the parallelOptions has been disposed.

Uwagi

body Obiekt delegowany jest wywoływany raz dla każdego elementu w source wyliczalny.The body delegate is invoked once for each element in the source enumerable. Jest ona udostępniana z następującymi parametrami: bieżący element ParallelLoopState wystąpienie, które mogą służyć do zerwać pętlę przedwcześnie i indeks bieżącego elementu (Int64).It is provided with the following parameters: the current element, a ParallelLoopState instance that may be used to break out of the loop prematurely, and the current element's index (Int64).

Zobacz też

Dotyczy