Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określonego Tuple elementu.Gets the value of the specified Tuple element.

property System::Object ^ System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Item[int] { System::Object ^ get(int index); };
object System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item[int index] { get; }
System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Item
 ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object Implements ITuple.Item

Parametry

index
Int32

Indeks określonego Tuple elementu.The index of the specified Tuple element. index może mieć wartość od 0 do 6.index can range from 0 to 6.

Wartość właściwości

Wartość Tuple elementu na określonej pozycji.The value of the Tuple element at the specified position.

Implementuje

Wyjątki

index jest mniejsza niż 0 lub większa niż 6.index is less than 0 or greater than 6.

Uwagi

Właściwość Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Item[Int32] jest jawną implementacją interfejsu.The Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Item[Int32] property is an explicit interface implementation. Aby wywołać tę metodę, należy rzutować lub skonwertować obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> do obiektu interfejsu ITuple.To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object to an ITuple interface object.

Dotyczy