UriHostNameType Wyliczenie

Definicja

Definiuje typy nazw hostów dla metody CheckHostName(String).Defines host name types for the CheckHostName(String) method.

public enum class UriHostNameType
public enum UriHostNameType
type UriHostNameType = 
Public Enum UriHostNameType
Dziedziczenie
UriHostNameType

Pola

Basic 1

Host jest ustawiony, ale nie można określić typu.The host is set, but the type cannot be determined.

Dns 2

Nazwa hosta jest nazwą hosta w stylu systemu nazw domen (DNS).The host name is a domain name system (DNS) style host name.

IPv4 3

Nazwa hosta jest adresem hosta protokołu internetowego (IP) w wersji 4.The host name is an Internet Protocol (IP) version 4 host address.

IPv6 4

Nazwa hosta jest adresem hosta protokołu internetowego (IP) w wersji 6.The host name is an Internet Protocol (IP) version 6 host address.

Unknown 0

Nie podano typu nazwy hosta.The type of the host name is not supplied.

Uwagi

Wyliczenie UriHostNameType definiuje wartości, które Metoda Uri.CheckHostName może zwrócić.The UriHostNameType enumeration defines the values that the Uri.CheckHostName method can return.

Dotyczy