UriTemplateMatch Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UriTemplateMatch.Initializes a new instance of the UriTemplateMatch class.

public:
 UriTemplateMatch();
public UriTemplateMatch ();
Public Sub New ()

Uwagi

Zazwyczaj nie można bezpośrednio utworzyć wystąpienia tej klasy, UriTemplateMatch wystąpienie jest zwracane z Match(Uri, Uri) MatchSingle(Uri) metody lub.Usually you do not directly instantiate this class, a UriTemplateMatch instance is returned from the Match(Uri, Uri) or MatchSingle(Uri) method. MatchMetoda zwraca UriTemplateMatch również kolekcję.The Match method returns a collection of UriTemplateMatch as well.

Dotyczy