ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) Konstruktor

Definicja

public:
 ValueTuple(T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7);
public ValueTuple (T1 item1, T2 item2, T3 item3, T4 item4, T5 item5, T6 item6, T7 item7);
new ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 -> ValueTuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7>
Public Sub New (item1 As T1, item2 As T2, item3 As T3, item4 As T4, item5 As T5, item6 As T6, item7 As T7)

Parametry

item1
T1

Pierwszy element krotki wartości.The value tuple's first element.

item2
T2

Drugi element krotki wartości.The value tuple's second element.

item3
T3

Trzeci element krotki wartości.The value tuple's third element.

item4
T4

Czwarty element krotki wartości.The value tuple's fourth element.

item5
T5

Piąty element krotki wartości.The value tuple's fifth element.

item6
T6

Szósty element krotki wartości.The value tuple's sixth element.

item7
T7

Siódmy element krotki wartości.The value tuple's seventh element.

Dotyczy