ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Item2 Pole

Definicja

Pobiera wartość drugiego elementu bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> wystąpienia.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's second element.

public: T2 Item2;
public T2 Item2;
val mutable Item2 : 'T2
Public Item2 As T2 

Wartość pola

T2

Dotyczy