ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Item7 Pole

Definicja

Pobiera wartość siódmego elementu bieżącego wystąpienia ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's seventh element.

public: T7 Item7;
public T7 Item7;
val mutable Item7 : 'T7
Public Item7 As T7 

Wartość pola

T7

Dotyczy