ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Item6 Pole

Definicja

Pobiera wartość szóstego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> instance's sixth element.

public: T6 Item6;
public T6 Item6;
val mutable Item6 : 'T6
Public Item6 As T6 

Wartość pola

T6

Dotyczy