FolderLevelBuildProviderCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FolderLevelBuildProviderCollection.Initializes a new instance of the FolderLevelBuildProviderCollection class.

public:
 FolderLevelBuildProviderCollection();
public FolderLevelBuildProviderCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy