DynamicControlParameter Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DynamicControlParameter.

Przeciążenia

DynamicControlParameter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DynamicControlParameter.

DynamicControlParameter(String)

Inicjuje nowe wystąpienie DynamicControlParameter klasy powiązane z określoną kontrolką.

DynamicControlParameter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DynamicControlParameter.

public:
 DynamicControlParameter();
public DynamicControlParameter ();
Public Sub New ()

Dotyczy

DynamicControlParameter(String)

Inicjuje nowe wystąpienie DynamicControlParameter klasy powiązane z określoną kontrolką.

public:
 DynamicControlParameter(System::String ^ controlId);
public DynamicControlParameter (string controlId);
new System.Web.DynamicData.DynamicControlParameter : string -> System.Web.DynamicData.DynamicControlParameter
Public Sub New (controlId As String)

Parametry

controlId
String

Identyfikator kontrolki, której wartości reprezentuje parametr.

Dotyczy