HttpErrorKeys Klasa

Definicja

Zawiera klucze umożliwiające wyszukiwanie informacji o błędach przechowywanych w HttpError słowniku.

public static class HttpErrorKeys
type HttpErrorKeys = class
Public Class HttpErrorKeys
Dziedziczenie
HttpErrorKeys

Pola

ErrorCodeKey

Udostępnia klucz dla błędu.

ExceptionMessageKey

Udostępnia klucz dla ExceptionMessage.

ExceptionTypeKey

Udostępnia klucz dla elementu ExceptionType.

InnerExceptionKey

Udostępnia klucz dla wyjątku wewnętrznego.

MessageDetailKey

Udostępnia klucz dla MessageDetail.

MessageKey

Udostępnia klucz dla wiadomości.

MessageLanguageKey

Udostępnia klucz dla MessageLanguage.

ModelStateKey

Udostępnia klucz dla ModelState.

StackTraceKey

Udostępnia klucz dla ślad stosu.

Dotyczy