HttpResponseException Klasa

Definicja

public class HttpResponseException : Exception
type HttpResponseException = class
    inherit Exception
Public Class HttpResponseException
Inherits Exception
Dziedziczenie
HttpResponseException

Konstruktory

HttpResponseException(HttpResponseMessage)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpResponseException.

HttpResponseException(HttpStatusCode)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpResponseException.

Właściwości

Response

Pobiera HttpResponseMessage zwrot do klienta.

Dotyczy