HttpStaticObjectsCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HttpStaticObjectsCollection.Initializes a new instance of the HttpStaticObjectsCollection class.

public:
 HttpStaticObjectsCollection();
public HttpStaticObjectsCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy