HttpStaticObjectsCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze zwraca wartość true.Always returns true.

Przykłady

Kod w poniższym przykładzie jest wykonywany tylko wtedy, gdy kolekcja jest tylko do odczytu.The code in the following example executes only if the collection is read-only.

if (Application.StaticObjects.IsReadOnly)
{
   //...
}

If Application.StaticObjects.IsReadOnly Then
   '...
End If
   

Dotyczy