Import.ServiceDescription Właściwość

Definicja

Pobiera odwołanie do ServiceDescription elementu, do którego Import należy element członkowski.

public:
 property System::Web::Services::Description::ServiceDescription ^ ServiceDescription { System::Web::Services::Description::ServiceDescription ^ get(); };
public System.Web.Services.Description.ServiceDescription ServiceDescription { get; }
member this.ServiceDescription : System.Web.Services.Description.ServiceDescription
Public ReadOnly Property ServiceDescription As ServiceDescription

Wartość właściwości

ServiceDescription

Element ServiceDescription , Import którego elementem jest element członkowski.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano użycie ServiceDescription właściwości .

Importample#6

Dotyczy