CodeBlockType Wyliczenie

Definicja

Określa typ bloku kodu.Specifies the type of the code block.

public enum class CodeBlockType
public enum CodeBlockType
type CodeBlockType = 
Public Enum CodeBlockType
Dziedziczenie
CodeBlockType

Pola

Code 0

Wskazuje, że typ bloku jest dla kodu.Indicates that the block type is for code. CodeTyp bloku jest zawarty w znakach < %% > .A Code block type is contained inside the <% %> characters.

DataBinding 2

Wskazuje, że typ bloku to dla powiązania danych.Indicates that the block type is for data binding. DataBindingTyp bloku jest zawarty w znakach < % #% > .A DataBinding block type is contained inside the <%# %> characters.

EncodedExpression 3

Wskazuje, że typ bloku jest przeznaczony dla wyrażeń zakodowanych.Indicates that the block type is for encoded expressions. EncodedExpressionTyp bloku jest zawarty w znakach < %:% > .A EncodedExpression block type is contained inside the <%: %> characters.

Expression 1

Wskazuje, że typ bloku jest przeznaczony dla wyrażeń danych.Indicates that the block type is for data expressions. ExpressionTyp bloku jest zawarty w znakach < % =% > .A Expression block type is contained inside the <%= %> characters.

Dotyczy