ControlBuilder.CloseControl Metoda

Definicja

Wywoływane przez analizator w celu informowania konstruktora o zakończeniu analizy tagów otwierających i zamykających kontrolki.Called by the parser to inform the builder that the parsing of the control's opening and closing tags is complete.

public:
 virtual void CloseControl();
public virtual void CloseControl ();
abstract member CloseControl : unit -> unit
override this.CloseControl : unit -> unit
Public Overridable Sub CloseControl ()

Uwagi

CloseControlMetoda jest używana przez analizator, aby wskazać, że Konstruktor zakończył analizowanie formantu.The CloseControl method is used by the parser to indicate to the builder that it has finished parsing the control.

Dotyczy