ControlBuilder.GetObjectPersistData Metoda

Definicja

Tworzy obiekt ObjectPersistData dla tego obiektu ControlBuilder.Creates the ObjectPersistData object for this ControlBuilder object.

public:
 System::Web::UI::ObjectPersistData ^ GetObjectPersistData();
public System.Web.UI.ObjectPersistData GetObjectPersistData ();
member this.GetObjectPersistData : unit -> System.Web.UI.ObjectPersistData
Public Function GetObjectPersistData () As ObjectPersistData

Zwraca

ObjectPersistData

ObjectPersistData dla tego ControlBuilder.The ObjectPersistData for this ControlBuilder.

Dotyczy

Zobacz też