ControlBuilder.GetResourceKey Metoda

Definicja

Pobiera klucz zasobu dla tego obiektu ControlBuilder.Retrieves the resource key for this ControlBuilder object.

public:
 System::String ^ GetResourceKey();
public string GetResourceKey ();
member this.GetResourceKey : unit -> string
Public Function GetResourceKey () As String

Zwraca

String

Klucz zasobu dla tego ControlBuilder.The resource key for this ControlBuilder.

Dotyczy

Zobacz też