ControlBuilder.Parser Właściwość

Definicja

Pobiera TemplateParser odpowiedzialny za analizowanie formantu.Gets the TemplateParser responsible for parsing the control.

protected:
 property System::Web::UI::TemplateParser ^ Parser { System::Web::UI::TemplateParser ^ get(); };
protected public:
 property System::Web::UI::TemplateParser ^ Parser { System::Web::UI::TemplateParser ^ get(); };
protected System.Web.UI.TemplateParser Parser { get; }
protected internal System.Web.UI.TemplateParser Parser { get; }
member this.Parser : System.Web.UI.TemplateParser
Protected ReadOnly Property Parser As TemplateParser
Protected Friend ReadOnly Property Parser As TemplateParser

Wartość właściwości

TemplateParser

TemplateParser używany do analizowania formantu.The TemplateParser used to parse the control.

Uwagi

Ta właściwość pobiera TemplateParser odpowiedzialny za analizowanie formantu.This property retrieves the TemplateParser responsible for parsing the control.

Dotyczy

Zobacz też