ControlBuilder.SetResourceKey(String) Metoda

Definicja

Ustawia klucz zasobu dla tego obiektu ControlBuilder.Sets the resource key for this ControlBuilder object.

public:
 void SetResourceKey(System::String ^ resourceKey);
public void SetResourceKey (string resourceKey);
member this.SetResourceKey : string -> unit
Public Sub SetResourceKey (resourceKey As String)

Parametry

resourceKey
String

Klucz zasobu dla tego ControlBuilder.The resource key for this ControlBuilder.

Dotyczy

Zobacz też