ControlBuilder.TemplatePropertyEntries Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję wpisów właściwości szablonu.Gets a collection of template property entries.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ TemplatePropertyEntries { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection TemplatePropertyEntries { get; }
member this.TemplatePropertyEntries : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property TemplatePropertyEntries As ICollection

Wartość właściwości

ICollection

Kolekcja wpisów właściwości szablonu.A collection of template property entries.

Uwagi

Jeśli nie ma żadnych wpisów, zwracana jest statyczna kolekcja pusta.If there are no entries, a static empty collection is returned.

Dotyczy