DesignerRegionCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie regiony z kolekcji.Removes all regions from the collection.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Uwagi

Użyj metody Clear , aby usunąć wszystkie regiony z kolekcji.Use the Clear method to remove all regions from the collection. Aby usunąć określony region z kolekcji, użyj Remove metody.To remove a specific region from the collection, use the Remove method. Aby usunąć region z określonym indeksem, użyj RemoveAt metody.To remove a region at a particular index, use the RemoveAt method.

Dotyczy

Zobacz też