DesignerRegionCollection.Owner Właściwość

Definicja

Pobiera projektanta formantów, który jest właścicielem kolekcji regionów projektanta.Gets the control designer that owns the designer region collection.

public:
 property System::Web::UI::Design::ControlDesigner ^ Owner { System::Web::UI::Design::ControlDesigner ^ get(); };
public System.Web.UI.Design.ControlDesigner Owner { get; }
member this.Owner : System.Web.UI.Design.ControlDesigner
Public ReadOnly Property Owner As ControlDesigner

Wartość właściwości

Reprezentuje projektanta formantów, który DesignerRegionCollectionjest właścicielem obiektu. ControlDesignerA ControlDesigner that represents the control designer that owns the DesignerRegionCollection.

Uwagi

Owner Właściwość zapewnia wygodny sposób uzyskiwania dostępu do obiektu projektanta formantów dla kolekcji regionów projektanta.The Owner property provides a convenient means to access the control designer object for a designer region collection. Na przykład można użyć Owner właściwości, aby określić typ projektanta formantów, który jest właścicielem kolekcji i aby uzyskać dostęp do właściwości i metod projektanta formantów.For example, you can use the Owner property to determine the type of control designer that owns the collection and to access the properties and methods of the control designer.

Dotyczy

Zobacz też