ExpressionBindingCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ExpressionBindingCollection.Initializes a new instance of the ExpressionBindingCollection class.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 ExpressionBindingCollection();
public ExpressionBindingCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy