ExpressionBindingCollection.Add(ExpressionBinding) Metoda

Definicja

Dołącza określony ExpressionBinding obiekt do końca kolekcji.Appends the specified ExpressionBinding object to the end of the collection.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Add(System::Web::UI::ExpressionBinding ^ binding);
public void Add (System.Web.UI.ExpressionBinding binding);
member this.Add : System.Web.UI.ExpressionBinding -> unit
Public Sub Add (binding As ExpressionBinding)

Parametry

Dotyczy