ExpressionBindingCollection.RemovedBindings Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję ciągów reprezentujących nazwy powiązań, które zostały usunięte.Gets a collection of strings representing the names of bindings that have been removed.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ RemovedBindings { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection RemovedBindings { get; }
member this.RemovedBindings : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property RemovedBindings As ICollection

Wartość właściwości

ICollection

ICollectionZawierający nazwy powiązań, które zostały usunięte.An ICollection containing the names of bindings that have been removed.

Dotyczy