IBindableControl Interfejs

Definicja

Definiuje metodę, która umożliwia formantom szablonu pola zaimplementowanie dwukierunkowego powiązania danych.Defines a method that enables field template controls to implement two-way data-binding.

public interface class IBindableControl
public interface IBindableControl
type IBindableControl = interface
Public Interface IBindableControl
Pochodne

Metody

ExtractValues(IOrderedDictionary)

Pobiera zestaw par nazwa/wartość w celu zaimplementowania dwukierunkowego wiązania danych w kontrolkach szablonu pola.Retrieves a set of name/value pairs to implement two-way data-binding in field template controls.

Dotyczy