IUserControlDesignerAccessor Interfejs

Definicja

Definiuje właściwości, które umożliwiają projektantowi dostęp do informacji o kontrolce użytkownika w czasie projektowania.Defines the properties that allow the designer to access information about a user control at design time.

public interface class IUserControlDesignerAccessor
public interface IUserControlDesignerAccessor
type IUserControlDesignerAccessor = interface
Public Interface IUserControlDesignerAccessor
Pochodne

Właściwości

InnerText

Po zaimplementowaniu Pobiera lub ustawia tekst między tagiem otwierającym i zamykającym kontrolki użytkownika.When implemented, gets or sets text between the opening and closing tags of a user control.

TagName

Po zaimplementowaniu Pobiera lub ustawia pełną nazwę tagu kontrolki użytkownika.When implemented, gets or sets the full tag name of the user control.

Dotyczy