ControlPager(Form, Int32) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ControlPager dla określonego formularza, który używa określonej wagi dla strony.Initializes a new instance of the ControlPager class for the specified form that uses the specified weight for a page. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 ControlPager(System::Web::UI::MobileControls::Form ^ form, int pageWeight);
public ControlPager (System.Web.UI.MobileControls.Form form, int pageWeight);
new System.Web.UI.MobileControls.ControlPager : System.Web.UI.MobileControls.Form * int -> System.Web.UI.MobileControls.ControlPager
Public Sub New (form As Form, pageWeight As Integer)

Parametry

form
Form

Na stronie formularza.The form page.

pageWeight
Int32

Grubość określonej strony formularza.The weight of the specified form page.

Dotyczy

Zobacz też