Image Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy Image.Creates a new instance of the Image class.

public:
 Image();
public Image ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też