MobileControlBuilder.AllowWhitespaceLiterals Metoda

Definicja

Określa, czy w treści między tagiem otwierającym i zamykającym kontrolki są dozwolone białe znaki.Determines whether white space literals are permitted in the content between a control's opening and closing tags. Ta metoda jest wywoływana przez strukturę strony ASP.NET.This method is called by the ASP.NET page framework. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override bool AllowWhitespaceLiterals();
public override bool AllowWhitespaceLiterals ();
override this.AllowWhitespaceLiterals : unit -> bool
Public Overrides Function AllowWhitespaceLiterals () As Boolean

Zwraca

Boolean

Zawsze zwraca wartość true.Always returns true.

Dotyczy

Zobacz też