MobileTypeNameConverter Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MobileTypeNameConverter.Initializes a new instance of the MobileTypeNameConverter class. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 MobileTypeNameConverter();
public MobileTypeNameConverter ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też