ObjectListCommandCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa polecenie o określonym indeksie. Ten interfejs API jest nieaktualny. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.

public:
 void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
member this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Numer indeksu polecenia do usunięcia.

Dotyczy

Zobacz też