ObjectListField Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy ObjectListField.Creates a new instance of the ObjectListField class. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 ObjectListField();
public ObjectListField ();
Public Sub New ()

Dotyczy

Zobacz też